Kiçijik modul sowadyjy noutbuk 80mm karta M.2 Ssd CPU

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Noutbuklar üçin kiçi modul ýylylyk enjamy birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Onuň ajaýyp ýylylyk paýlanyşy, noutbuk komponentleriniň netijeli sowadylmagyny üpjün edýär, güýçlendirilen sowadyş netijeliligi bolsa amatly iş temperaturasyny saklamaga kömek edýär.Pes ses operasiýasy has asuda iş ýa-da güýmenje gurşawyny döredýär we ykjam we ýeňil dizaýn sazlaşyklylygy we göterijiligi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

1. Ajaýyp ýylylygyň ýaýramagy:Noutbuklar üçin kiçi modul ýylylyk enjamy, noutbukyň bölekleri, esasanam CPU we GPU tarapyndan döredilen ýylylygy netijeli ýaýratmak üçin niýetlenendir.Ykjam ululygy çäkli ýerde ýylylygyň täsirli ýaýramagyna mümkinçilik berýär.

2.Sowuklamagyň netijeliligi:Kiçijik modul ýylylyk enjamynyň innowasion dizaýny, ýylylyk enjamy we noutbuk komponentleriniň arasyndaky aragatnaşyk meýdanyny ulaldýar.Bu ýylylyk geçirişiniň gowulaşmagyna we sowadyş netijeliliginiň ýokarlanmagyna getirýär, uzak wagtlap amatly iş temperaturasyny saklamaga kömek edýär.

3.Ses ses operasiýasy:Ösen ýylylyk dizaýnynyň kömegi bilen kiçi modully ýylylyk enjamy ýokary tizlikli janköýerlere ýa-da şowhunly sowadyjy çözgütlere zerurlygy azalýar.Bu, ulanyjylara ünsüni hiç zat ünsüni jemlemän, has rahat iş gurşawyna getirýär
Ykjam we ýeňil: Kiçijik modul ýylylyk enjamy, ykjam we ýeňil bolmak üçin ýörite döredilip, noutbuklar üçin ideal bolýar.Onuň kiçi göwrümi dürli noutbuk modelleri bilen utgaşyklygy üpjün edýär, ýeňil gurluşy bolsa noutbukyň hereketine goşmaça ýükleri azaldýar.

Önümiň parametri

Çydamlylyk ± 1% Model belgisi ZP-0830-810
Eltip bermegiň wagty 15-21 gün Gaýtadan işlemek hyzmaty Egilmek, kesmek, bezemek, urmak, kebşirlemek
Temper Beýlekiler Haryt ady ssd gyzdyryjy
Arza Atylylyk çüýşesi Şahadatnama ISO9001
Şekil T - Profil Faceerüsti bejermek Anodlaşdyrylan
Galyňlyk 0,2mm ~ 3mm / Custöriteleşdirilen Açar söz Atylylyk çüýşesi ekstruziýasy
Material Garyndy 6063/6061/6005/6060 T5 / T6 EtcLength Uzynlyk Custöriteleşdirilen uzynlyk
Garyndy ýa-da ýok Garyndy Reňk Custörite reňk
Gurşun wagty: Sargyt ýerleşdirmekden iberiş wagty Mukdary (bölekler) 1 - 1000 1001 - 5000 5001 - 10000 > 10000
Gurşun wagty (günler) 15 25 30 Gepleşik geçirmek

Önümiň görkezilmegi

Kiçi modul sowadyjy noutbuk (1)
Kiçi modul sowadyjy noutbuk (3)
Kiçi modul sowadyjy noutbuk (2)

Önümçilik

97845d92-2f90-4cb0-aa67-f1975e993012
76788cf3-ce45-4be5-a334-373fff566ca4
5d5aef65-4baf-40b1-8c9a-79c9e4016c27

  • Öňki:
  • Indiki: